8 พฤษภาคม 2562 ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/279843

เกิดไฟป่าพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เกิดเป็นควันกลุ่มใหญ่ และขยายวงกว้างมากขึ้น จากการสำรวจพบว่าเกิดไฟป่า 3 จุด เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้เพียง 2 จุด นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศป่าไม้ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งบูรณาการ เพื่อควบคุมไฟไหม้ป่าพรุให้ได้โดยเร็ว เพราะเกรงว่าไฟจะลุกลามขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าพรุ มีซากพืชเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ประกอบกับมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานกว่า 4 เดือน ป่าพรุควนเคร็งอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง มีเนื้อที่รวมกว่า 35,000 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืด เป็นตัวกรองสารพิษจากกิจกรรมของมนุษย์ รวมถึงมีพันธุ์ไม้หลากชนิด โดยเฉพาะเสม็ดขาวและพืชกระจูด ซึ่งชาวบ้านนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานสร้างรายได้มายาวนาน ทั้งนี้เมื่อปี 2553 เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าพรุนับหมื่นไร่ ส่วนสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่าน่าจะเกิดจากการกระทำของคน ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด